1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc

1.5 Boutique Hotel
1 Boutique Hotel
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 8

Năm 2018: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 và tăng 7,7% so với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.

1 Boutique Hotel 1
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 9
  • Khách nội địa chủ yếu chi tiêu cho ăn uống, lưu trú và đi lại: chiếm 55.39% tổng chi phí du lịch đối với khách đi trong ngày và 69.16% đối với khách ở qua đêm.
  • Khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích chính là đi du lịch nghỉ ngơi (chiếm trên 70%) vì vậy chi tiêu cho ăn uống và lưu trú là 2 khoản chi tiêu lớn nhất, lần lượt chiếm 22.3% và 27.7%, 
1.2 Boutique Hotel
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 10

Trong năm 2018, trên 4 triệu lượt khách ghé thăm Phú Quốc, vượt hơn 1 triệu lượt so với 2017. riêng khách ngoại năm 2018 tăng 48,4% so với năm 2017. Cộng với hệ    hạ tầng ngày càng hiện đại, hoàn thiện với sân bay, cảng biển, đường quanh đảo…

1.3 Boutique Hotel
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 11
1.4 Boutique Hotel
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 12
1.5 Boutique Hotel
1 Du Lịch Việt Nam Và Phú Quốc 13

Trả lời