2. TIỀM NĂNG SẢN PHẨM MINI HOTEL

2 Boutique Hotel
2 Boutique Hotel
2. TIỀM NĂNG SẢN PHẨM MINI HOTEL 3
  • Trong 05 năm liên tiếp “khách sạn 2-3 sao” vẫn chiếm hơn 55-65% tổng lượng cung về cơ sở lưu trú DL. 
  • Với tốc độ phát triển “thần tốc” về du lịch hiện tại, cùng những tiềm năng to lớn về hạ tầng và “luật đặc khu” => trong tương lai gần Phú Quốc sẽ thiếu hụt mạnh mẽ nguồn cung về khách sạn lưu trú đặc biệt là “mini hotel”

Trả lời