2. TIỀM NĂNG SẢN PHẨM MINI HOTEL

  • Trong 05 năm liên tiếp “khách sạn 2-3 sao” vẫn chiếm hơn 55-65% tổng lượng cung về cơ sở lưu trú DL. 
  • Với tốc độ phát triển “thần tốc” về du lịch hiện tại, cùng những tiềm năng to lớn về hạ tầng và “luật đặc khu” => trong tương lai gần Phú Quốc sẽ thiếu hụt mạnh mẽ nguồn cung về khách sạn lưu trú đặc biệt là “mini hotel”

Trả lời

Dragon Capital Land (1)

NHẬN THÔNG TIN NGAY